Договор оферты


ТОВ «Ферст Флорал Юкрейн», в особі директора Погорілої Юлії Юріївни, що діє на підставі Статуту, іменований надалі «Виконавець», з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі «Замовник»), з іншого боку,  разом іменовані «Сторони», а кожний окремо  - «Сторона», уклали цей документ (далі «Договір»), який є офіційною публічною пропозицією Виконавця та адресований необмеженому колу осіб. При замовленні та оплаті товарів або послуг Виконавця, Замовники приймають всі умови Договору про нижченаведене. 


1. Загальні положення

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення замовлення на товари або ж послуги на Веб-сайті Виконавця www.pervaya.com.ua;

– оплата товарів та послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця www.pervaya.com.ua;

– письмове (в т.ч. в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті www.pervaya.com.ua.

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на товари та послуги.

1.6. Якщо Замовник незгодний з умовами Договору, він має право не укладати цей договір.


2. Терміни та визначення

2.1. Договір публічної оферти – публічний договір на заздалегідь визначених умовах, зразок якого розміщений на Веб-сайті  www.pervaya.com.ua

2.2. Акцепт – надання Замовником повної та безумовної згоди на укладання даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. 

2.3. Послуги – послуга або декілька послуг у сфері озеленення та догляду за рослинами, вказаних на Веб-сайті  www.pervaya.com.ua

2.4. Товари - матеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Веб-сайті  www.pervaya.com.ua

2.5. Замовник – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа-підпримець, що відвідала Веб-сайт  www.pervaya.com.ua та акцептувала даний Договір. 

2.5. Виконавець – суб’єкт господарювання, фізична особа-підприємець, що надає послуги та реквізити якої зазначено у розділі 12 даного Договору.  

2.6. Замовлення – належно оформлена заявка на сайті  www.pervaya.com.ua на отримання товарів або послуг, що адресується Виконавцю. 

2.7. Веб-сайт – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, що належать Виконавцю і має адресу www.pervaya.com.ua, за допомогою якого Замовник може оформити замовлення на товар або ж послугу.

2.8. Пропозиція - відомості про товар або послуги, розміщені Виконавцем на  Веб-сайті, які включають в себе інформацію про товар, його ціну, способи оплати та доставки, інформацію про знижки та акційні пропозиції на товар, а також інші умови придбання товару. Умови пропозицій, розміщених на Веб-сайті, встановлюються Виконавцем. Пропозиція є інформацією про можливі умови покупки товару.


3. Предмет договору 

3.1. Цей договір регулює порядок доступу Замовника до інформації, що розміщується на Веб-сайті www.pervaya.com.ua, порядок використання сайту, а також можливість придбання товарів та послуг Замовником. 

3.2. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги або ж відвантажити товари, замовлені на Веб-сайті, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити замовлені товари та послуги на умовах та порядку, визначених цим Договором. 

3.3. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або  правочином, укладеним під впливом тиску або обману. 

3.4. Цей договір може бути укладений право-і дієздатними особами, які досягли 18 років, з урахуванням особливостей, передбачених главою 4 Цивільного Кодексу України. Приймаючи умови договору, Замовник підтверджує свою право-і дієздатність, приймає на себе зобов’язання, що виникають в результаті використання сайту www.pervaya.com.ua.

3.5. Інформація про товар або ж послугу доступна на сайті www.pervaya.com.ua та є динамічною. Це означає, що вона може бути оновлена, змінена та доповнена Власником сайту www.pervaya.com.ua в будь-який момент часу без попереднього повідомлення . 

3.6. Узгодженням всіх істотних умов сторонами є оплата та фактичне відвантаження товару, отримання послуг Замовником.  

3.7. Доставка товарів/відвантаження товарів та послуг Замовнику здійснюється Виконавцем лише після передплати у розмірі 70% від загальної вартості замовлення. 

3.8. Доставка товару по містах України здійснюється перевізником ТОВ «Нова Пошта». ТОВ «Ферст Флорал Юкрейн» відправляє всі товари, які доступні до замовлення на Веб-сайті www.pervaya.com.ua, крім тих, що знаходяться у розділі «Кімнатні рослини»

3.9. Доставка товарів по Києву здійснюється шляхом адресної доставки або самостійним вивезенням товару Замовником із офісу ТОВ «Ферст Флорал Юкрейн», що знаходиться по вул. Зоологічна, 8 (м. Київ). 

3.10. Замовлені послуги здійснюються Виконавцем за фактичною адресою Замовника, яку він вказує на сайті www.pervaya.com.ua  при оформленні замовлення. 

3.11. Моментом отримання товару або послуги  є підписання Замовником документу, що підтверджує факт прийняття замовленого товару на Веб-сайті www.pervaya.com.ua (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на отримання товару, товарний чек). 

3.12. Публічна оферта є обов’язковою для виконання Сторонами, її погодження (акцептування) прирівнюється до підписання Договору  двома Сторонами. 


4. Ціна та умови оплати

4.1. Ціна кожної окремої послуги та товару визначається Виконавцем та зазначається на відповідних сторінках  Веб-сайту www.pervaya.com.ua. Ціна договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін усіх обраних товарів та послуг Замовником.

4.2. Оплата товарів та послуг Виконавцю здійснюється Замовником  на умовах 70% (сімдесяти відсотків) передплати протягом 3 (трьох) робочих днів із дня оформлення замовлення та акцептування договору оферти. Післяоплата 30% (тридцять відсотків) здійснюється Замовником по факту відвантаження товару або виконання послуг, про що свідчить підписання Замовником видаткової товарної накладної або актів виконаних робіт, отримання товарного чека. 

4.3. Замовник оплачує замовлення Виконавцю на підставі цього договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість послуг, вказана на відповідних сторінках Веб-сайту www.pervaya.com.ua в долларах США, сплачується Замовником в гривнях у відповідності до офіційного курсу гривні до курсу доллара  США, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку на товари/послуги Виконавцем. 

4.4. Оплата товарів та послуг здійснюється шляхом: 

     4.4.1. Перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа). 

       4.4.2. За допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа). 

4.5. Моментом оплати послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.6. Оплата за товари/послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладання Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів.


5. Порядок оформлення замовлення

5.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту www.pervaya.com.ua шляхом додавання товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки «Купити» або «Купити в 1 клік» або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту www.pervaya.com.ua

5.2. Термін обробки Виконавцем Замовлення до 3 (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день,  термін оброблення замовлення починається з першого робочого дня. 


6. Права та обов'язки Виконавця

6.1. Всі права на Веб-сайт вцілому та на використання доменного ім’я  www.pervaya.com.ua належать Виконавцю (ТОВ «Ферст Флорал Юкрейн»). 

6.2. Власник Веб-сайту не несе відповідальність за працездатність обладнання, на якому розміщений Веб-сайт, його доступність, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для здійснення Замовником доступу до Сайту.

6.3. Власник (Виконавець) Веб-сайту зобов’язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Замовника третім особам. 

6.4. Виконавець не несе відповідальність за дії Перевізника (транспортної служби доставки),  в тому числі за терміни перевезення компанією перевізником (ТОВ «Нова Пошта»), а також збереження доставки. 

6.5. Виконавець має право відмовитись від виконання зобов’язань згідно даного Договору в односторонньому порядку, якщо Замовником не було виконано або було виконано неналежним чином будь-який пункт даного Договору. 

6.6. Виконавець зобов’язаний повернути кошти Замовнику,  якщо отриманий товар не відповідає кольору, формі та вказаним розмірам на сайті www.pervaya.com.ua

6.7. Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні коштів за замовлення товарів, які виготовлялись по індивідуальному замовленню (згідно «Прав споживачів») або ті, які мають статус на Веб-сайті «Під замовлення». 

6.8. Виконавець зобов’язаний виконувати умови даного Договору, надати Замовнику товари та послуги належної якості, об’єктивно інформувати про них Замовника та умови їх надання на Веб-сайті www.pervaya.com.ua


7. Права та обов'язки Замовника

7.1. Замовник гарантує не робити будь-який дій, що порушують законодавство України та норм міжнародного права, які можуть вплинути на нормальне функціонування роботи Веб-сайту. 

7.2. Замовник зобов’язаний своєчасно  проінформувати Виконавця (власника Веб-сайту) про несанкціонований доступ до особистої сторінки Замовника на Веб-сайті третіми особами. 

7.3. Замовник надає свою згоду на використання та обробку персональних  даних  відповідно до чинного законодавства України. 

7.4. Приймаючи умови договору, Замовник підтверджує, що він є право-і дієздатним, а також що у нього відсутні будь-які обмеження в дієздатності. 

7.5.  Відповідальність за грошові перекази, які здійснюються Замовником, повністю несе банк або ж власник процесингового центру, послугами яких скористувався Замовник. 

7.6. Замовник має право повернути або обміняти товар, замовлений на Веб-сайті www.pervaya.com.ua протягом 14 днів, крім товарів, які виготовлялись по індивідуальному замовленню Замовника (згідно закону «Прав споживачів) та мають статус на веб-сайті «Під замовлення».   

7.7. Замовник має право повернути отриманий товар або ж обміняти його на аналогічний, у випадку, якщо придбаний товар не відповідає формі, фасону, кольору та розміру, вказаних на Веб-сайті www.pervaya.com.ua

7.8. Обмін або повернення проводиться, якщо товар не використовувався та повністю збережено його товарний вид, ярлики та розрахунковий документ, виданий Виконавцем. Якщо на момент обміну або повернення потрібного товару немає у продажу, Замовник має право розірвати цей договір, повернути товар Виконавцю та  одержати назад суму передплати. 

7.9. Замовник зобов’язаний ознайомитись з усією інформацією на товари/послуги,  вчасно оплатити та отримати Замовлення від Виконавця на умовах цього договору. 

7.10. Замовник погоджується з тим, що після процедури реєстрації на www.pervaya.com.ua Власник Веб-сайту буде направляти на електронну адресу Замовника листи і/або повідомлення, в тому числі, рекламного характеру. При цьому Замовник має право відмовитись від такої розсилки самостійно. 

7.11. Вказуючи мобільний номер телефону при реєстрації на Веб-сайті www.pervaya.com.ua, Замовник погоджується отримувати SMS-повідомлення від сайту, в тому числі рекламного характеру. При цьому Замовник може відмовитись від таких повідомлень, звернувшись до Власника сайту, контакти якого вказані в останньому розділі цього договору. 

7.12. Замовник після процедури реєстрації на Веб-сайті www.pervaya.com.ua автоматично погоджується з реєстрацією в програмі лояльності, а також дає повну згоду з усіма іі правилами. Відмовитись від участі в такій програмі Замовник може самостійно у власному кабінеті на Веб-сайті  www.pervaya.com.ua або ж звернувшись до Власника Веб-сайту. 


8. Порядок отримання  послуг. Порядок приймання-передачу наданих послуг

8.1. Факт отримання товарів/послуг Замовником - фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником товарів/послуг Виконавця. Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику рахунок та/ або  квитанцію про оплату, товарний чек. 

8.2. Факт отримання товарів/послуг Замовником - юридичною особою підтверджується видатковою накладною/актом приймання-передачі наданих послуг, що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок та підписану видаткову накладну/акт у 2- х примірниках поштою (попередньо електронна копія рахунку та видаткової накладної/акту може бути надіслана електронною поштою). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання видаткової накладної/акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник видаткової накладної/акту, а у разі незгоди з підписанням видаткової накладної/акту – свої письмові заперечення.

8.3. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику видаткової накладної/акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр видаткової накладної/акту або письмові заперечення проти підписання видаткової накладної/акту, Виконавець підписує видаткову накладу на товари або ж акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.


9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в  такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.


10. Порядок врегулювання спорів 

10.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.


11. Термін дії договору, порядок його зміни та розірвання 

11.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Замовника на сайті, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.


12. Реквізити виконавця

ТОВ «ФЕРСТ ФЛОРАЛ ЮКРЕЙН»

ЄДРПОУ  43355708

Рахунок № UA713206490000026008052710859 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

(ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 320649)

ІПН 433557026599

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Місцезнаходження юридичної особи: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 8

Тел. (044) 592-48-07